วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา มอบหมายให้นาสาวจานุสรณ์ บริบูรณ์วัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
งานอนามัยโรงเรียนและงานบริจาคโลหิต โดยครูนพมาศ ศรีเชียงสา ครูเพ็ญนภา กองเพชรและครูสุเมฆ ฉ่ำเฉื่อยพร้อมคณะครูนำนักเรียน จำนวน 150 คน
เข้ารับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง