วันที่ 26 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
นำโดย ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม
พร้อมด้วย นางสาวจิรภรณ์ สีปากนา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน คณะ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา
จัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านยาเสพติด  การแสดงละครสั้น ต่อต้านยาเสพติด จากคณะกรรมการนักเรียน
 และการประกวด  TO BE  PRIDE  จากชมรม  TO BE NUMBER ONE   เพื่อเป็นการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด