พิมพ์
ฮิต: 450

 

17 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนน้ำพองศึกษา
เป็นประธานในพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูให้กับ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2563 พิธีดังกล่าวเป็นพิธีทีสำคัญ เพื่อลูกเสือ นตรนารี
จะเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยสมบูรณ์