10 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นประธานใน
จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ชั้่นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) จำนวน 143 คน เพื่อเป็นการร่วมชื่นชมและแสดงความยินดี
อีกทั้งตัวอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลรุ่นน้องต่อไป
รายชื่อผู้ได้รับเกียรบัตร คลิกที่นี่
ภาพถ่ายโดย คุณครูกศินันท์ วิทยานนท์