โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดโครงการติวพิเศษด้านวิชาการสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ระหว่างวันที่ 16-25 พฤศจิกายน พ.ศ.2563