23 ตุลาคม 2563 รองผู้อำนวยอัจฉรา  สอนโว  รองผู้อำนวยวัทธิกร  โพธิ์ชัยโถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช”
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น