21 ตุลาคม 2563 รองผู้อำนวยอัจฉรา  สอนโว  รองผู้อำนวยวัทธิกร  โพธิ์ชัยโถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษษ
นำข้าราชการครูบุคลากร นักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 120 ปี 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น