วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563
โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นศิริมงคล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมส่งความสุขแก่นักเรียน
ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563  การอวยพรปีใหม่จากคณะผู้บริหาร จับสลากมอบของขวัญปีใหม่แก่นักเรียน
ซึ่งของขวัญดังกล่าวได้รับการ สนับสนุน จากห้างร้าน ในชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนน้ำพองศึกษา การแสดงดนตรี กิจกรรมกรรมประกวดดาว เดือน  และ LGBT ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการโดยคณะกรรมนักเรียน
เพื่อส่งมอบความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563
ภาพถ่าย โดยคณะกรรมการนักเรียน