วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 นายธนภูมิ เหล่าลาภะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำคณะครู บุคลากรทางการศึกและนักเรียน
โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันพ่อ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬา โรงเรียนน้ำพองศึกษา