นายธนภูมิ เหล่าลาภะ รองผู้อำนวยโรงเรีนยนน้ำพองศึกษา เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี
และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ณ สนามกีฬาโรงเรียนน้ำพองศึกษา ซึ่งกองลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้น
เพื่อเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษา และกิจการลูกเสือไทย