ผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 "วันปิยมหาราช" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
โดยอำเภอน้ำพอง ได้กำหนดจัดกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร เวลา 06.30 น.
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เวลา 08.00 น. และพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เวลา 18.30 น. ณ  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น