พิมพ์
ฮิต: 368

 

 

21 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรม MATH NPS CHALLENGE ครั้งที่ 1
โรงเรียนน้ำพองศึกษาและโรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน กว่า 200 คน