1 กรกฏาคม 2562 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่อในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปี 2562 โรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 
และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยในปีนี้ มีผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพียง
และในวันเดียวกันนั้น หมู่ยวุกาชาด โรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ของสมาชิกใหม่
โดยมีนายอิสระ เวียงสมุทร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชการเป็นประธานในพิธี