1. รายละเอียดเสื้อและขนาดเสื้อ
2. กรอกแบบฟอร์มสั่งจองเสื้อ ZICO Foundation
3. เมื่อโอนเงินเรียบร้อยโปรดนำหลักฐานการโอนเงินติดต่อรับเสื้อ ในวันที่ 5 - 8 ก.พ. 2563 ณ กลุ่มกิจการนักเรียน โรงเรียน้ำพองศึกษา


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที
 อ.เกรียงศักดิ์ 084-7859-969
 อ.ภาคภูมิ     088-0283-730 (ID LINE : PAKPOOMD)
 อ.ผกามาศ    061-0416-920   (ID LINE :  bowz-_- )