รายละเอียดการรับสมัคร

1. ค่าสมัคร
   นักเรียน ค่าสมัคร 100 บาท ทุกระยะ  FUN RUN (4.8 ก.ม) หรือ มินิมาราธอน (11.2 ก.ม.)
   บุคคลทั่วไป  ค่าสมัคร   FUN RUN  (4.8 ก.ม) ค่าสมัคร 300 บาท , มินิมาราธอน (11.2 ก.ม.) ค่าสมัคร 400 บาท
   วีไอพี ค่าสมัคร 1,000 บาท เลือกวิ่งได้ทั้ง 2 ระยะ 
   ผู้สมัครที่เป็นนักเรียนหากประสงค์จะรับเสื้อด้วยต้องสมัครแบบบุคคลทั่วไป หรือ วีไอพี เท่านั้น
   ผู้สมัครที่เป็นนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา สมัครด้วยระบบออนไลน์และชำระค่าสมัครกับครูที่ปรึกษาเท่านั้นภายในวันที่ 5  กุมภาพันธ์  2563

 

2. ขนาดเสื้อ 3. การสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง  11 กุมภาพันธ์ 2563  สามารถสมัครได้ 2 วิธี 
 
     สมัครด้วยตัวเอง ณ ห้องประชุมทองกวาว  อาคาร 4  โรงเรียนน้ำพองศึกษา  
     สมัครออนไลน์ และโอนเงินค่าสมัคร บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำพอง เลขที่บัญชี 678-4-17085-7 ชื่อบัญชี โรงเรียนน้ำพองศึกษา

4. เส้นทางวิ่ง
5. กำหนดการ
6. การรับเสื้อและ  BIB
    นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนน้ำพองศึกษา รับวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โดมเอนกประสงค์
    บุคคลทั่วไปและวีไอพี รับวันที่  15  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 19.00  น. ณ  หอประชุม 50 ปี โรงเรียนน้ำพองศึกษา
    ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชออกให้ เช่น ใบขับขี่  บัตรประจำตัวนักเรียน มาแสดงในวันรับเสื้อและ BIB 
    ผู้สมัครที่ไม่สามารถมารับเสื้อและ BIB ได้สามารถมอบบัตรประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชออกให้ เช่น ใบขับขี่  บัตรประจำตัวนักเรียน ให้คนอื่นสามารถรับแทนได้


ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้หลังจากแจ้งโอนเงินค่าสมัครแล้วประมาณ 2 วันทำการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 043-431701, 043-431700, 089-417-5827 (คุณครูสุนทร  กองเพชร), ติดตามสอบถามสถานะการสมัครและการชำระเงิน 081-054-7384 (คุณครูพิศมัย  แก้ววังชัย)  ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัครออนไลน์  094-050-3911  (คุณครูรุ่งโรจน์  มั่งคำ), 089-709-1693 (คุณครูโยธิน  ธีระนันท์)

         

 พิกัด GPS โรงเรียนน้ำพองศึกษา