ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562

โปรดอ่านประกาศโรงเรียนให้ชัดเจน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด (ข้อ 1)

 1. ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 2.ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
 3.ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
 4.ระบบรายงานตัวนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ำพองศึกษา  ออนไลน์ คลิกที่นี่
   ระบบเปิดให้รายงานตัวในวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 08.30 -  16.30 น. เท่านั้น


หากมีข้อสงสัยในระบบรายงานตัวโปรดอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 043-431-700 ต่อ 103 กลุ่มบริหารงานวิชาการ หรือ 043-431701  งานสารบรรณ