วันที่13-14 พฤษภาคม  2562 โรงเรียนน้ำพองศึกษาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานด้านวิชาการนักเรียนในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆแก่นักเรียนทั้งด้านอารมณ์ สังคมการปรับตัว
และด้านวิชาการ และปฐมนิเทศนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ในวันที่14 พฤษภาคม 2562
โดย นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองเป็นประธานพิธีเปิด กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ

ภาพโดย คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562

 

พิธีไหว้ครู 2562

พิธีไหว้ครู 2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 กลุ่มกิจการนักเรียน โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรม “วันไหว้ครู” ประ...

Readmore..

อบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์เสี่ยวโมเดล (SIAO Model)

อบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์เสี่ยวโมเดล (SIAO Model)

7 - 8 มิถุนายน 2562 โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์เสี่ยวโมเดล (SIAO Model)เพื่อกา...

Readmore..

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

3 มิ.ย.2562 คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉล...

Readmore..