วันที่13-14 พฤษภาคม  2562 โรงเรียนน้ำพองศึกษาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานด้านวิชาการนักเรียนในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆแก่นักเรียนทั้งด้านอารมณ์ สังคมการปรับตัว
และด้านวิชาการ และปฐมนิเทศนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ในวันที่14 พฤษภาคม 2562
โดย นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองเป็นประธานพิธีเปิด กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ

ภาพโดย คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562

 

โครงการชุมชนดีรอยยิ้ม จาก บริษัท ไทเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)

โครงการชุมชนดีรอยยิ้ม จาก บริษัท ไทเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)

16 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนน้ำพอ...

Readmore..

MATH NPS CHALLENGE ครั้งที่ 1

MATH NPS CHALLENGE ครั้งที่ 1

21 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรม MATH NPS CHALLENGE ครั้งที่ 1 โรงเรียนน้ำพ...

Readmore..

สัปดาห์วิทยาศาสตร์  2562

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562

13 - 20 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสต...

Readmore..