11 มกราคม 2562 โรงเรียนน้ำพองศึกษา รับการนิเทศ ติดตามแนวทางการประกันคุณภาพทางการศึกษา
และแนวทางในการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ จากผู้แทนและ
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหาคม 2562

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำข้าราชการครู ร่วมพิธีทำบุญตั...

Readmore..

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

9 สิงหาคม 2562 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นประธาน ในพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราช...

Readmore..

เดือนแห่งการออม

เดือนแห่งการออม

วันที่ 1-31 สิงหาคม 2562 โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดกิจกรรมโครงการเดือนแห่งการออม เพื่อส่งเสริมและสร้างว...

Readmore..