วันที่ 9 มกราคม 2562 นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ของ นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา 
ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)
ภาพ  ข่าว  : งานโสตฯ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชาสัมพันธ์

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหาคม 2562

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำข้าราชการครู ร่วมพิธีทำบุญตั...

Readmore..

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

9 สิงหาคม 2562 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นประธาน ในพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราช...

Readmore..

เดือนแห่งการออม

เดือนแห่งการออม

วันที่ 1-31 สิงหาคม 2562 โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดกิจกรรมโครงการเดือนแห่งการออม เพื่อส่งเสริมและสร้างว...

Readmore..