25 พฤศจิกายน 2561 สมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและครูน้ำพองศึกษา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบความก้าวหน้าและผลการเรียนของนักเรียน
เพื่อเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน อีกทั้งเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
และส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
กิจกรรมประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายนายฉัตรชัย โลหะมาตย์ นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดงานและพบปะกับผู้ปกครองนักเรียน
พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา
ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

5 ธันวาคม 2561 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรท...

Readmore..

ประชุมสมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและครูน้ำพองศึกษา 2/2561

ประชุมสมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและครูน้ำพองศึกษา 2/2561

25 พฤศจิกายน 2561 สมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและครูน้ำพองศึกษา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนน้...

Readmore..

วันวชิราวุธ 2561

วันวชิราวุธ 2561

23 พฤศจิกายน 2561โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ (ถวายราชสดุดี)เนื่องด้วย วันที่ 25 พฤศจิ...

Readmore..