วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 งานคอมพิวเตอร์โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดค่ายหุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัวให้นักเรียนที่มีความสนใจจำนวน 60 คน
เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านหุ่นยนต์ และมีพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมในโอกาสต่อไป  ในกิจกรรมค่ายได้ดังกล่าวได้เกียรติอย่างสูงจาก
ท่านผู้อำนวยการทิพวัฒน์ ริยะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัววัว เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

พิธีทบทวนคำกล่าวปฏิญาณตนและสวนสนาม  2561

พิธีทบทวนคำกล่าวปฏิญาณตนและสวนสนาม 2561

วันที่ 1 กรกฏาคม 2561 กองลูกเสือโรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม ของนำลูกเสือ เ...

Readmore..

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรม "สดุดีเกียรติคุณ...

Readmore..

ค่ายหุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว

ค่ายหุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว

วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 งานคอมพิวเตอร์โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดค่ายหุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัวให...

Readmore..