วันที่ 6 มิ.ย. 2567 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา มอบหมายให้ นายอนุวัฒน์ พานิพัด
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการจัดการอบรมขยายผล ผลสู่ครูแกนนำ ตามนโยบายในการขับเคลื่อน (OBEC Content Center)
สู่สถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 6 โดยคุณครูรุ่งโรจน์ มั่งคำ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และคณะเป็นวิทยากร
โดยมีวัตถุเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับนักเรียน
ท้ังรูปแบบ Online และ Offline
ข่าว : นางสาวรุ้งตะวัน สังฆะทิพย์
ภาพ : งานโสตฯ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสมาคมผู้ปกครองศิษย์เก่าและครูน้ำพองศึกษา

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสมาคมผู้ปกครองศิษย์เก่าและครูน้ำพองศึกษา

วันที่ 23 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1 ได้รับมอบหมายจากท่านนายกส...

Readmore..

ค่ายวัยใส หัวใจคุณธรรม 2567

ค่ายวัยใส หัวใจคุณธรรม 2567

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ถึง 20 มิถุนายน 2567 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมค่ายสร้างพลังใจ วัยรุ่นย...

Readmore..

ค่ายดาราศาสตร์สัญจร

ค่ายดาราศาสตร์สัญจร

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนพรรษา ขอนแก่น ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ว...

Readmore..