วันที่ 31 พ.ค. 2567 ชมรม To be Number One โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
(World No Tobacco Day)เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงอันตรายและความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม
ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืนโดยมีว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีคณะผู้บริหารคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ในครั้งนี้

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสมาคมผู้ปกครองศิษย์เก่าและครูน้ำพองศึกษา

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสมาคมผู้ปกครองศิษย์เก่าและครูน้ำพองศึกษา

วันที่ 23 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1 ได้รับมอบหมายจากท่านนายกส...

Readmore..

ค่ายวัยใส หัวใจคุณธรรม 2567

ค่ายวัยใส หัวใจคุณธรรม 2567

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ถึง 20 มิถุนายน 2567 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมค่ายสร้างพลังใจ วัยรุ่นย...

Readmore..

ค่ายดาราศาสตร์สัญจร

ค่ายดาราศาสตร์สัญจร

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนพรรษา ขอนแก่น ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ว...

Readmore..