วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567 กลุ่มบริหารงานวิชาการ นำโดย นายอนุวัฒน์ พานิพัด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
มอบหมายให้ นางสมฤดี อุดมโคตร หัวหน้างานแนะแนวและคณะครู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ประจำปีการศึกษา 2567 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนะใหม่ ได้รับทราบ นโยบายแนวทางปฏิบัติ
กฎ และระเบียบต่างๆ ของทางโรงเรียนพร้อมกับเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนกับเพื่อน รุ่นพี่ คุณครู และโรงเรียน
อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนต่อการใช้ชีวิตการศึกษาในรั้วน้ำพองศึกษาแห่งนี้ โดยมี ว่าที่ ร.ต. พิจิตร ราชบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ร่วมต้อนรับและพบปะชี้แจงแนวปฏิบัติแก่นักเรียนใหม่

 

OBEC Content Center

OBEC Content Center

วันที่ 6 มิ.ย. 2567 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา มอบหมายให้ นายอนุวัฒ...

Readmore..

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิ.ย. 2567 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ส...

Readmore..

วันงดสูบบุหรี่โลก 2567

วันงดสูบบุหรี่โลก 2567

วันที่ 31 พ.ค. 2567 ชมรม To be Number One โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบ...

Readmore..