วันที่ 19 มกราคม 2567 ว่าที่ ร.ต พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ตลาดนัดนวัตกรรมน้ำพองศึกษา" จัดโดยโครงการ
ส่งเสริมโครงงานและนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเคมีกับการแก้ปัญหา
โดยครูผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แต่ คุณครูพิชญา มาตย์ภูธร และคุณครูอภัสรินทร์ เตรียมเวชวุฒิไกร
ในกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดการแสดงโครงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 -6/10
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมีนักเรียน
จากโรงเรียนน้ำพอง โรงเรียนชุมชนหนองกุง และโรงเรียนบ้านนาเรียง ร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้
จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ข่าว : นางสาวรุ้งตะวัน สังฆะทิพย์
ภาพ : งานโสตฯ

English Camp

English Camp

วันที่ 10 ก.พ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดย นางนภารัตน์ จันทร์ไพรินทร์ หัวหน้ากลุ่...

Readmore..

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ 2566

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ 2566

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา มอบหมายให้นายไกรยร...

Readmore..

แนะแนวเข้าเรียนต่อ น.ศ. 2567

แนะแนวเข้าเรียนต่อ น.ศ. 2567

วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา มอบหม...

Readmore..