วันที่ 16 พ.ย. 2566 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
นำคณะครูเข้ารับการนิเทศติดตาม การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
ของนักเรียนสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน ตามจุดเน้นที่ 6 อาชีวนวัตวิถี สพม.ขอนแก่น
ณ ศูนย์บริการการนิเทศที่ 1 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล โดยกิจกรรมดังกล่าวนายเทินทูล วรวะไร
รอง ผอ.สพม.ขอนแก่น ได้นำคณะกรรมการผู้นิเทศ ซึ่งประกอบศึกษานิเทศก์ สพม.ขอนแก่น คณะผู้บริหาร
และตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต (Future Skill Foundation)
และมีโรงเรียนจากสหวิทยาเขต พระธาตุขามแก่น น้ำพองกระนวน รวม 15 โรงเรียน ร่วมกิจกรรมการนิเทศติดตามในครั้งนี้
[คลิป VOD นำเสนอกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการฯ นศ. ]

English Camp

English Camp

วันที่ 10 ก.พ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดย นางนภารัตน์ จันทร์ไพรินทร์ หัวหน้ากลุ่...

Readmore..

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ 2566

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ 2566

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา มอบหมายให้นายไกรยร...

Readmore..

แนะแนวเข้าเรียนต่อ น.ศ. 2567

แนะแนวเข้าเรียนต่อ น.ศ. 2567

วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา มอบหม...

Readmore..