วันที่ 13 พ.ย. 2566  นายเทิดทูน วรวะไล รอง.ผอ.สพม.ขอนแก่น และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำพองศึกษา
พร้อมมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นของ สพม.ขอนแก่น ภายใต้แนวคิด "เรียนดี มีความสุข"
ในโอกาสนี้ ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผอ.รร.น้ำพองศึกษา ได้นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียน
ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลง การมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ข่าว : นางสาวรุ้งตะวัน  สังฆะทิพย์

English Camp

English Camp

วันที่ 10 ก.พ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดย นางนภารัตน์ จันทร์ไพรินทร์ หัวหน้ากลุ่...

Readmore..

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ 2566

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ 2566

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา มอบหมายให้นายไกรยร...

Readmore..

แนะแนวเข้าเรียนต่อ น.ศ. 2567

แนะแนวเข้าเรียนต่อ น.ศ. 2567

วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา มอบหม...

Readmore..