วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้กระทำพิธีปิดและสวนสนาม
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 4-15 สิงหาคม 2566
โดยมี พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 23 เป็นประธานในพิธี
พ.อ.ประดิษฐ์ พรมเรียน ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้ติดตาม,
และทางศูนย์ฝึกย่อยฯได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีศักดิ์ สมนอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น เข้าร่วมในพิธีการดังกล่าว สำหรับศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนน้ำพองศึกษา
ผกท.พ. ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
นำทีมคณะผู้บริหารจากสถานศึกษาที่ส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกอีก 22 สถาบันร่วมต้อนรับประธานในพิธี
ซึ่งในพิธีการ ประกอบด้วย กิจกรรมบรรยายสรุปการฝึกฯ กิจกรรมนิทรรศการ Open House
และการสวนสนาม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสมาคมผู้ปกครองศิษย์เก่าและครูน้ำพองศึกษา

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสมาคมผู้ปกครองศิษย์เก่าและครูน้ำพองศึกษา

วันที่ 23 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1 ได้รับมอบหมายจากท่านนายกส...

Readmore..

ค่ายวัยใส หัวใจคุณธรรม 2567

ค่ายวัยใส หัวใจคุณธรรม 2567

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ถึง 20 มิถุนายน 2567 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมค่ายสร้างพลังใจ วัยรุ่นย...

Readmore..

ค่ายดาราศาสตร์สัญจร

ค่ายดาราศาสตร์สัญจร

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนพรรษา ขอนแก่น ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ว...

Readmore..