วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้กระทำพิธีปิดและสวนสนาม
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 4-15 สิงหาคม 2566
โดยมี พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 23 เป็นประธานในพิธี
พ.อ.ประดิษฐ์ พรมเรียน ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้ติดตาม,
และทางศูนย์ฝึกย่อยฯได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีศักดิ์ สมนอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น เข้าร่วมในพิธีการดังกล่าว สำหรับศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนน้ำพองศึกษา
ผกท.พ. ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
นำทีมคณะผู้บริหารจากสถานศึกษาที่ส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกอีก 22 สถาบันร่วมต้อนรับประธานในพิธี
ซึ่งในพิธีการ ประกอบด้วย กิจกรรมบรรยายสรุปการฝึกฯ กิจกรรมนิทรรศการ Open House
และการสวนสนาม

ต้อนรับคณะทำงานโครงการวิจัยการพัฒนาการเรียนรู้แนวคิดเชิงคำนวณและโคดดิ้ง

ต้อนรับคณะทำงานโครงการวิจัยการพัฒนาการเรียนรู้แนวคิดเชิงคำนวณและโคดดิ้ง

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 คณะทำงานโครงการวิจัยการพัฒนาการเรียนรู้แนวคิดเชิงคำนวณและโคดดิ้งเพื่ออัจฉริย...

Readmore..

การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้กระทำพิธีปิดและสวนสนามการฝึกนักศึกษาวิชาท...

Readmore..

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 2566

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล...

Readmore..