วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 งานส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน คณะกรรมการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
นางสาวจิรภรณ์ สีปากนา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมพิธีประดับปลอกแขน
มอบหมายงานสภานักเรียน และกล่าวคำปฏิญาณตนของคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ในการเข้ารับตำแหน่งการเป็นนักเรียนแกนนำขับเคลื่อนกิจกรรม การส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน
และมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2565 ที่หมดวาระการทำงาน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
ณ เวทีกิจกรรมหน้าเสาธง

วันวิสาขบูชา 2567

วันวิสาขบูชา 2567

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดย ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพอ...

Readmore..

ปฐมนิเทศ 2567

ปฐมนิเทศ 2567

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567 กลุ่มบริหารงานวิชาการ นำโดย นายอนุวัฒน์ พานิพัด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงา...

Readmore..

สงกรานต์ 2567

สงกรานต์ 2567

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2567 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนน...

Readmore..