วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 งานส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน คณะกรรมการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
นางสาวจิรภรณ์ สีปากนา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมพิธีประดับปลอกแขน
มอบหมายงานสภานักเรียน และกล่าวคำปฏิญาณตนของคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ในการเข้ารับตำแหน่งการเป็นนักเรียนแกนนำขับเคลื่อนกิจกรรม การส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน
และมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2565 ที่หมดวาระการทำงาน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
ณ เวทีกิจกรรมหน้าเสาธง

พิธีประดับปลอกแขน 2566

พิธีประดับปลอกแขน 2566

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 งานส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน คณะกรรมการนักเรียน กลุ่มบริหารงานกิ...

Readmore..

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 มอบทุนการศึกษา

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 มอบทุนการศึกษา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา รับมอบเงินสนับสนุนท...

Readmore..

สานสัมพันธ์พี่น้อง ห้องเรียนพิเศษ 2566

สานสัมพันธ์พี่น้อง ห้องเรียนพิเศษ 2566

วันที่ 15 พ.ค. 2566 คณะกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง...

Readmore..