วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา
จากตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนน้ำพองศึกษา รุ่นที่ 12 นำโดยคุณครูนพมาศ ศรีเชียงสา คุณไพรัตน์ ศรีเชียงสา คุณพรรัศมิ์ ตุลฉัตร
คุณนิรมล แสงดารา คุณสมพร โลหะมาตย์ มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนศิษย์รุ่นปัจจุบัน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ เปราะบางทางครอบครัว
และมีความประพฤติดี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียน เป็นจำนวน 15,000 บาท

น้ำพองศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 47

น้ำพองศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 47

น้ำพองศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 47 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมน้ำพองศึกษาเกม์ ครั้งที่ 47ระหว่างวันที่...

Readmore..

การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 2566

การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 2566

วันที่ 16 พ.ย. 2566 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษานำคณะครูเข้ารับการนิเ...

Readmore..

รอง.ผอ.สพม.ขอนแก่น ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

รอง.ผอ.สพม.ขอนแก่น ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 13 พ.ย. 2566 นายเทิดทูน วรวะไล รอง.ผอ.สพม.ขอนแก่น และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำพองศึกษา พร้อม...

Readmore..