วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา
จากตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนน้ำพองศึกษา รุ่นที่ 12 นำโดยคุณครูนพมาศ ศรีเชียงสา คุณไพรัตน์ ศรีเชียงสา คุณพรรัศมิ์ ตุลฉัตร
คุณนิรมล แสงดารา คุณสมพร โลหะมาตย์ มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนศิษย์รุ่นปัจจุบัน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ เปราะบางทางครอบครัว
และมีความประพฤติดี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียน เป็นจำนวน 15,000 บาท

พิธีประดับปลอกแขน 2566

พิธีประดับปลอกแขน 2566

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 งานส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน คณะกรรมการนักเรียน กลุ่มบริหารงานกิ...

Readmore..

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 มอบทุนการศึกษา

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 มอบทุนการศึกษา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา รับมอบเงินสนับสนุนท...

Readmore..

สานสัมพันธ์พี่น้อง ห้องเรียนพิเศษ 2566

สานสัมพันธ์พี่น้อง ห้องเรียนพิเศษ 2566

วันที่ 15 พ.ค. 2566 คณะกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง...

Readmore..