วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา
จากตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนน้ำพองศึกษา รุ่นที่ 12 นำโดยคุณครูนพมาศ ศรีเชียงสา คุณไพรัตน์ ศรีเชียงสา คุณพรรัศมิ์ ตุลฉัตร
คุณนิรมล แสงดารา คุณสมพร โลหะมาตย์ มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนศิษย์รุ่นปัจจุบัน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ เปราะบางทางครอบครัว
และมีความประพฤติดี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียน เป็นจำนวน 15,000 บาท

OBEC Content Center

OBEC Content Center

วันที่ 6 มิ.ย. 2567 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา มอบหมายให้ นายอนุวัฒ...

Readmore..

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิ.ย. 2567 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ส...

Readmore..

วันงดสูบบุหรี่โลก 2567

วันงดสูบบุหรี่โลก 2567

วันที่ 31 พ.ค. 2567 ชมรม To be Number One โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบ...

Readmore..