วันที่ 15 พ.ค. 2566 คณะกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนน้ำพองศึกษา
จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง เพื่อให้นักเรีนรุ่นพี่และรุ่นน้องได้ร่วมรู้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
มีความสมัคสมานสามัคี ผ่านกิจกรรมฐาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิจิตร ราชบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาทแก่นักเรียน

พิธีประดับปลอกแขน 2566

พิธีประดับปลอกแขน 2566

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 งานส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน คณะกรรมการนักเรียน กลุ่มบริหารงานกิ...

Readmore..

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 มอบทุนการศึกษา

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 มอบทุนการศึกษา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา รับมอบเงินสนับสนุนท...

Readmore..

สานสัมพันธ์พี่น้อง ห้องเรียนพิเศษ 2566

สานสัมพันธ์พี่น้อง ห้องเรียนพิเศษ 2566

วันที่ 15 พ.ค. 2566 คณะกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง...

Readmore..