วันที่ 15 พ.ค. 2566 คณะกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนน้ำพองศึกษา
จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง เพื่อให้นักเรีนรุ่นพี่และรุ่นน้องได้ร่วมรู้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
มีความสมัคสมานสามัคี ผ่านกิจกรรมฐาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิจิตร ราชบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาทแก่นักเรียน

OBEC Content Center

OBEC Content Center

วันที่ 6 มิ.ย. 2567 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา มอบหมายให้ นายอนุวัฒ...

Readmore..

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิ.ย. 2567 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ส...

Readmore..

วันงดสูบบุหรี่โลก 2567

วันงดสูบบุหรี่โลก 2567

วันที่ 31 พ.ค. 2567 ชมรม To be Number One โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบ...

Readmore..