วันที่ 15 พ.ค. 2566 คณะกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนน้ำพองศึกษา
จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง เพื่อให้นักเรีนรุ่นพี่และรุ่นน้องได้ร่วมรู้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
มีความสมัคสมานสามัคี ผ่านกิจกรรมฐาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิจิตร ราชบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาทแก่นักเรียน

น้ำพองศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 47

น้ำพองศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 47

น้ำพองศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 47 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมน้ำพองศึกษาเกม์ ครั้งที่ 47ระหว่างวันที่...

Readmore..

การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 2566

การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 2566

วันที่ 16 พ.ย. 2566 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษานำคณะครูเข้ารับการนิเ...

Readmore..

รอง.ผอ.สพม.ขอนแก่น ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

รอง.ผอ.สพม.ขอนแก่น ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 13 พ.ย. 2566 นายเทิดทูน วรวะไล รอง.ผอ.สพม.ขอนแก่น และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำพองศึกษา พร้อม...

Readmore..