วันที่​ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดย ว่าที่ร้อยตรี พิจิตร ราชบุตร มอบหมายให้ นางสาวจานุสรณ์ บริบูรณ์วัฒน์
รองผู้อำนวยการฯ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วย
คณะพระอาจารย์กำกับห้องสอบจากวัดหนองกุงและนักเรียน โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดสอบธรรมสนามหลวง(สอบธรรมศึกษา)
ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ สนามสอบห้องโสตเจ้าคุณถนอม โรงเรียนน้ำพองศึกษา อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี

โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร มอบหมายให้งานแนะแนว เข้าร่วมโครงการรับทุนการศึ...

Readmore..

ดาวรุ่ง ลูกทุ่งมอดินแดง

ดาวรุ่ง ลูกทุ่งมอดินแดง

วันที่ 6 พ.ย. 2565 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู...

Readmore..

สอบธรรมสนามหลวง(สอบธรรมศึกษา)

สอบธรรมสนามหลวง(สอบธรรมศึกษา)

วันที่​ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดย ว่าที่ร้อยตรี พิจิตร ราชบุตร มอบหมายให้ นางสาวจ...

Readmore..