วันที่ 22 กันยายน 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดย ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวจิรภรณ์ สีปากนา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน มอบหมายให้ครูที่ปรึกษา
เเละนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมการเเข่งขัน NPS TO BE IDOL 2022
ผลการเเข่งขันรางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิง เด็กหญิงสุวีรยา แก่นณรงค์ ชั้น ม.3/4 ชนะเลิศฝ่ายชาย นายศิวพร ทับสิน ชั้น ม.5/2
เเละรางวัล Popular Vote นางสาวขวัญชนก สิริสุขสุวรรณ ชั้น ม.5/7

โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี

โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร มอบหมายให้งานแนะแนว เข้าร่วมโครงการรับทุนการศึ...

Readmore..

ดาวรุ่ง ลูกทุ่งมอดินแดง

ดาวรุ่ง ลูกทุ่งมอดินแดง

วันที่ 6 พ.ย. 2565 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู...

Readmore..

สอบธรรมสนามหลวง(สอบธรรมศึกษา)

สอบธรรมสนามหลวง(สอบธรรมศึกษา)

วันที่​ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดย ว่าที่ร้อยตรี พิจิตร ราชบุตร มอบหมายให้ นางสาวจ...

Readmore..