วันที่ 16 กันยายน 2565 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาน้ำพอง โดย คุณลัดดาวัลย์ อินทรมณี ผู้จัดการธนาคาร ร่วมพิธีเปิด โครงการเดือนแห่งการออม
ณ ธนาคารโรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังวินัยในการออม ส่งเสริมการออมทรัพย์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน

พิธีประดับปลอกแขน 2566

พิธีประดับปลอกแขน 2566

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 งานส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน คณะกรรมการนักเรียน กลุ่มบริหารงานกิ...

Readmore..

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 มอบทุนการศึกษา

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 มอบทุนการศึกษา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา รับมอบเงินสนับสนุนท...

Readmore..

สานสัมพันธ์พี่น้อง ห้องเรียนพิเศษ 2566

สานสัมพันธ์พี่น้อง ห้องเรียนพิเศษ 2566

วันที่ 15 พ.ค. 2566 คณะกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง...

Readmore..