วันที่ 16 กันยายน 2565 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาน้ำพอง โดย คุณลัดดาวัลย์ อินทรมณี ผู้จัดการธนาคาร ร่วมพิธีเปิด โครงการเดือนแห่งการออม
ณ ธนาคารโรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังวินัยในการออม ส่งเสริมการออมทรัพย์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน

NPS TO BE IDOL 2022

NPS TO BE IDOL 2022

วันที่ 22 กันยายน 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดย ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร...

Readmore..

โครงการเดือนแห่งการออม 2565

โครงการเดือนแห่งการออม 2565

วันที่ 16 กันยายน 2565 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะผู้บริหาร ครูและ...

Readmore..

Thailand Manual Robot Challenge 2022

Thailand Manual Robot Challenge 2022

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวน้ำพองศึกษา วันที่ 10 กันยายน 2565 โรงเรียนน้ำพองศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่...

Readmore..