วันที่ 1-2 กันยายน 2565 โรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายหุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา กิจกรรมดังกล่าว ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา มอบหมายให้
นางสาวจานุสรณ์ บริบูรณ์วัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดงาน บรรยายพิเศษ และกล่าวต้อนรับ
คณะวิทยากร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งนำโดย ดร. จักรพนธ์ อบมา
การจัดกิจกรรมค่ายหุ่นยนต์และระบบสมองฝังตัวในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการเรียนรู้
นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว ซึ่งผู้เรียนได้เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ( STEM )
เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ และกิจกรรมดังกล่าวนี้นับเป็นความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน เพื่อร่วมกันพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์และระบบสมองฝังตัว อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติต่อไป

NPS TO BE IDOL 2022

NPS TO BE IDOL 2022

วันที่ 22 กันยายน 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดย ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร...

Readmore..

โครงการเดือนแห่งการออม 2565

โครงการเดือนแห่งการออม 2565

วันที่ 16 กันยายน 2565 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะผู้บริหาร ครูและ...

Readmore..

Thailand Manual Robot Challenge 2022

Thailand Manual Robot Challenge 2022

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวน้ำพองศึกษา วันที่ 10 กันยายน 2565 โรงเรียนน้ำพองศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่...

Readmore..