วันที่ 24มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดย นายธัญญา สามารถ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ณ หอประชุม 50 ปี ในงานมีการจัดนิทรรศการภาษาไทย
จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การประกวดการแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีของสุนทรภู่ และการแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี
โดยคณะกรรมการนักเรียน ในงานมีคณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะผู้บริหา...

Readmore..

ศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชา IS

ศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชา IS

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะครูผู้สอนรายวิชา IS โรงเรียนน้ำพองศึกษา ศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนรู...

Readmore..

การจัดนิทรรศการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รับการประเมินเชิงประจักษ์

การจัดนิทรรศการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รับการประเมินเชิงประจักษ์

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษามอบหมายให้ นา...

Readmore..