วันที่ 11 พ.ค. 2565 ว่าที่ร้อยตรพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา มอบหมายให้
นางสาวจาณุสรณ์ บริบูรวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นางเพ็ญนภา กองเพชร
หัวหน้างานอนามัย และคณะทำงาน ร่วมกับ งานสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลน้ำพอง
นำโดย นายแพทย์อุรส สิงห์งาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) ให้นักเรียนอายุ 12-17 ปี ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษา

พิธีประดับปลอกแขน 2566

พิธีประดับปลอกแขน 2566

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 งานส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน คณะกรรมการนักเรียน กลุ่มบริหารงานกิ...

Readmore..

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 มอบทุนการศึกษา

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 มอบทุนการศึกษา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา รับมอบเงินสนับสนุนท...

Readmore..

สานสัมพันธ์พี่น้อง ห้องเรียนพิเศษ 2566

สานสัมพันธ์พี่น้อง ห้องเรียนพิเศษ 2566

วันที่ 15 พ.ค. 2566 คณะกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง...

Readmore..