20 - 22 ธันวาคม 2564 งานอนามัยโรงเรียนน้ำพองศึกษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก รพสต.วังชัย ดำเนินการตรวจคัดกรองโรค COVID-19
ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ให้กับคณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา นักการภารโรง แม่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเปิดเรียนแบบ On-site อีกทั้งเป็นการสร้างควาามปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนน้ำพองศึกษา

วันคริสมาสต์ ประจำปี 2564

วันคริสมาสต์ ประจำปี 2564

23-24 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ ปร...

Readmore..

นำเสนองานวิทยาศาสตร์พลังสิบ

นำเสนองานวิทยาศาสตร์พลังสิบ

23 ธันวาคม 2564 ดร.ทวีเกียรติ นนท์พละ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมานิเทศ ติดต...

Readmore..

ตรวจคัดกรองโรค COVID-19

ตรวจคัดกรองโรค COVID-19

20 - 22 ธันวาคม 2564 งานอนามัยโรงเรียนน้ำพองศึกษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก รพสต.วังชัย ดำเนินการตรวจคั...

Readmore..