12 ตุลาคม 2564 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มแรก เข้ารับการฉีดวัคซีนไซเซอร์ (Pfizer)
จำนวน 780 คน ณ หอประชุม 100 ปีอำเภอน้ำพอง โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลน้ำพอง
สาธารณสุขอำเภอน้ำพอง โรงเรียนน้ำพองศึกษา และอำเภอน้ำพอง

ฉีดวัคซีน Pfizer กลุ่มที่ 2

ฉีดวัคซีน Pfizer กลุ่มที่ 2

21 ตุลาคม 2564 โรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมกับสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง โรงพยาบาลน้ำพองนำนักเรียนโรงเรียนพองศ...

Readmore..

ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

20 ตุลาคม 2564 ดร.พิศิษฎ์ มุ่งนากลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นประธา...

Readmore..

รับมอบโล่รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน

รับมอบโล่รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน

19 ตุลาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษามอบหมายให้นายชโลธร สาระผล...

Readmore..