วันนี้ 11 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ทรงเปิดอาคาร "สิริธัมมาทร"
และเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ของกองพลทหารม้าที่ 3
ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
โอกาสนี้ วงโยธวาทิตและจิตอาสารักษาดินแดน โรงเรียนน้ำพองศึกษา เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ร่วมกับข้าราชการ
และประชาชน

กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงปิดสถานศึกษา...

Readmore..

พิธีไหว้ครู 2564

พิธีไหว้ครู 2564

24 มิถุนายน 2564 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึง...

Readmore..

เฝ้ารับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ

เฝ้ารับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ

วันนี้ 11 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ...

Readmore..