17 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนน้ำพองศึกษา
เป็นประธานในพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูให้กับ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2563 พิธีดังกล่าวเป็นพิธีทีสำคัญ เพื่อลูกเสือ นตรนารี
จะเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยสมบูรณ์

 

พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ ม.1 ปีการศึกษา 2563

พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ ม.1 ปีการศึกษา 2563

17 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนน้ำพองศึกษาเป็นประธานในพิธีเข้าประจ...

Readmore..

16 มีนาคม  2564  นายสมนึกทองคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา

16 มีนาคม 2564 นายสมนึกทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา

16 มีนาคม 2564 นายสมนึกทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษานำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนชมรม TO Be...

Readmore..

ประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน

ประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดประชุมผู้ประกอบรถรับส่งนักเร...

Readmore..