16 มีนาคม 2564 นายสมนึกทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนชมรม TO Be Number และคณะกรรมการ
นักเรียน เฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ในโอกาสที่พระองค์เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดขอนแก่น
ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

 

พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ ม.1 ปีการศึกษา 2563

พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ ม.1 ปีการศึกษา 2563

17 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนน้ำพองศึกษาเป็นประธานในพิธีเข้าประจ...

Readmore..

16 มีนาคม  2564  นายสมนึกทองคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา

16 มีนาคม 2564 นายสมนึกทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา

16 มีนาคม 2564 นายสมนึกทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษานำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนชมรม TO Be...

Readmore..

ประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน

ประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดประชุมผู้ประกอบรถรับส่งนักเร...

Readmore..