16 มีนาคม 2564 นายสมนึกทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนชมรม TO Be Number และคณะกรรมการ
นักเรียน เฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ในโอกาสที่พระองค์เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดขอนแก่น
ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

 

เฝ้ารับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ

เฝ้ารับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ

วันนี้ 11 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ...

Readmore..

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 10 , 11 มิถุนายน 2564 งานแนะแนวโรงเรียนน้ำพองศึกษาได้จัด โครงการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึก...

Readmore..

พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ ม.1 ปีการศึกษา 2563

พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ ม.1 ปีการศึกษา 2563

17 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนน้ำพองศึกษาเป็นประธานในพิธีเข้าประจ...

Readmore..