วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนในโครงการเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth counselor),ชมรม To Br Number One
และนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกันเดินรณรงค์ในกิจกรรม " Save Love" รักอย่างไรให้ถูกต้อง
วิธีป้องกันการต้ั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ในเทศกาลวาเลนไทน์ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน
ในคาบกิจกรรมชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือเจากนักเรียนเป็นอย่างดี

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2564

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2564

15 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และคณะกรรมการนัก...

Readmore..

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา

24 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศานา และวัฒนธรรม...

Readmore..

Big Cleaning 2564

Big Cleaning 2564

19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรม Big Cleaning 2564 ในคาบเรียนสุดท้าย โดยนักเรียนแล...

Readmore..