โรงเรียนน้ำพองศึกษา ขอขอบพระคุณนายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25
และคณะ ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้วยการสื่อสารทางไกลในระบบออนไลน์
ขณะทำการประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตามมาตรการ เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
และมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นำโดยนายสมนึก ทองคำ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนน้ำพองศึกษาและตัวแทนผู้บริหาร โรงเรียนในสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น
ให้การต้อนรับ ในวันที่ 8 มกราคม 2564 ขอขอบคุณพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ด้วย

อบรม moodle Classroom

อบรม moodle Classroom

14 มกราคม 2564 โรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิช...

Readmore..

ผอ.สพม.25  ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ผอ.สพม.25 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โรงเรียนน้ำพองศึกษา ขอขอบพระคุณนายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา...

Readmore..

กิจกรรมคริสต์มาส 2563

กิจกรรมคริสต์มาส 2563

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส...

Readmore..