วันที่ 25 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงความเป็นมาของวันคริสต์มาสและเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้แสดงออกถึงความสามารถพิเศษ พร้อมได้รับความสนุกสนานรื่นเริง โดยท่านผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ
ผู้อำนวยโรงเรียนน้ำพองศึกษาให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
และมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนน้ำพองร่วมงานในครั้งนี้

อบรม moodle Classroom

อบรม moodle Classroom

14 มกราคม 2564 โรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิช...

Readmore..

ผอ.สพม.25  ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ผอ.สพม.25 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โรงเรียนน้ำพองศึกษา ขอขอบพระคุณนายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา...

Readmore..

กิจกรรมคริสต์มาส 2563

กิจกรรมคริสต์มาส 2563

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส...

Readmore..