กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยรอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการพร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยม กำกับติดตาม และให้กำลังใจ การสอบปลายภาค 1/2563 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 

โครงการติวพิเศษด้านวิชาการสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 2563

โครงการติวพิเศษด้านวิชาการสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 2563

โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดโครงการติวพิเศษด้านวิชาการสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์...

Readmore..

สอบปลายภาคน้ำพองศึกษา

สอบปลายภาคน้ำพองศึกษา

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยรอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม กำกับ...

Readmore..

วันปิยะมหาราช 2563

วันปิยะมหาราช 2563

23 ตุลาคม 2563 รองผู้อำนวยอัจฉรา สอนโว รองผู้อำนวยวัทธิกร โพธิ์ชัยโถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึ...

Readmore..