วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
นำคณะผู้บริการ คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน ร่วมพิธี
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และกิจกรรมรวมพลังของแผ่นดิน
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2563
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ณ ห้องโสตฯ เจ้าคุณถนอม โรงเรียนน้ำพองศึกษา

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2563

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2563

วันที่ 13-18 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรร...

Readmore..

วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรร...

Readmore..

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2563

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษานำคณะผู้บริการ คณะครูบุ...

Readmore..