16 กุมภาพันธ์  2563  โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยโรงเรียนน้ำพองศึกษา
ร่วมกับมูลนิธิซิโก้จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล "nampongsuksa minimarathon 2020" ซึ่งในการจัดงานในครั้งโดยได้รับ
การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างดียิ่งจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ประชาชนจากทุกภาคส่วน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ด้วยการวิ่งออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพที่ดี ห่างไกลยาเสพติด และรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ 
จะได้นำไปสบทบทุนในการสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนน้ำพองศึกษา ต่อไป
ขอบคุณภาพถ่ายจากช่างภาพทุกท่าน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2563

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษานำคณะผู้บริการ คณะครูบุ...

Readmore..

กิจกรรมไหว้ครู 2563

กิจกรรมไหว้ครู 2563

23 - 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษาได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู โดยมีผู้อำนวยการสมนึก ทองคำผู้อำนว...

Readmore..

nampongsuksa minimarathon 2020

nampongsuksa minimarathon 2020

16 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยโรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมก...

Readmore..