วันที่ 17 - 18 มกราคม 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษาได้นำลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 
โดยในระดับ ม.1 และ 2 เข้าค่ายและทำกิจกรรมในพื้นที่ตำบลวังชัย และบริเวณโรงเรียน ส่วนในระดับชั้น ม.3
ได้เข้าค่าย ณ ค่ายลูกเสือ สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน 
ในการเข้าค่ายในครั้งนี้มีกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคสนามเพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ
ในวิชาลูกเสือ ยุวกาชาด และสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับตนเองในชีวิตประจำวันได้

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2563

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษานำคณะผู้บริการ คณะครูบุ...

Readmore..

กิจกรรมไหว้ครู 2563

กิจกรรมไหว้ครู 2563

23 - 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษาได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู โดยมีผู้อำนวยการสมนึก ทองคำผู้อำนว...

Readmore..

nampongsuksa minimarathon 2020

nampongsuksa minimarathon 2020

16 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยโรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมก...

Readmore..