วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563
โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นศิริมงคล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมส่งความสุขแก่นักเรียน
ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563  การอวยพรปีใหม่จากคณะผู้บริหาร จับสลากมอบของขวัญปีใหม่แก่นักเรียน
ซึ่งของขวัญดังกล่าวได้รับการ สนับสนุน จากห้างร้าน ในชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนน้ำพองศึกษา การแสดงดนตรี กิจกรรมกรรมประกวดดาว เดือน  และ LGBT ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการโดยคณะกรรมนักเรียน
เพื่อส่งมอบความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563
ภาพถ่าย โดยคณะกรรมการนักเรียน

 

nampongsuksa minimarathon 2020

nampongsuksa minimarathon 2020

16 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยโรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมก...

Readmore..

ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นของ สภานักเรียนระดับประเทศ

ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นของ สภานักเรียนระดับประเทศ

4 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยคณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นข...

Readmore..

ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2562

ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2562

วันที่ 17 - 18 มกราคม 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษาได้นำลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่...

Readmore..